Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Збори акціонерів

13.03.2020 / 08:49

Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів на 16.03.2020 р.

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» у відповідності до ч.4 ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства” не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів (13.03.2020), повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме:

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.03.2020 станом на 24:00.

Загальна кількість акцій: 5 200 186 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 5 097 123  шт. простих іменних акцій.

Голова правління                                        Кривак О.А.

 

Дата повідомлення:

13.03.2020 р.

Джерело: