Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Правила споживчого ринку газу

02.08.2013 / 10:21

Права споживачів - юридичних осіб та приватних підприємців

З 1-го грудня вводяться в дію нові ціни на природний газ, зокрема, граничний рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання без врахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання – у розмірі 5900,00 грн. за 1000 куб.м.

Ціни встановлено відповідно до:  
Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI "Податковий кодекс України"
Постанова НКРЕ №786 від 30.05.2014  "Про внесення змін до постанови НКРЕ №578 від 30.04.2014 року"
Постанова НКРЕ №579 від 30.04.2014 року  "Про встановлення тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульвованим тарифом для ПАТ "Вінницягаз" "
Постанова НКРЕКП №425 від 28.11.2014 року  "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів""
Постанова НКРЕКП №426 від 28.11.2014 року  "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання"
з 1 грудня 2014 року
  ( грн. за 1000 куб. м.)
  Ціна без ПДВ ПДВ Ціна з ПДВ  
Гранична ціна на природний газ без врахування збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки (2%) до ціни газу, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання  5 900,000 1 180,000 7080,000
Збір у вигляді цільової надбавки (2%) до ціни газу 118,000 23,600 141,600
Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами  82,300 16,460 98,760
Тариф на транспортування природного газу розподільчими  газопроводами  284,400 56,880 341,280
Тариф на постачання природного газу   38,900 7,780 46,680
Разом  до сплати 6423,600 1 284,720 7708,320

Права споживачів природного газу:

 • на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання (розподіл/транспортування) природного газу, які погоджені оператором Єдиної газотранспортної системи України, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;
 • на коригування планових, підтверджених та добових обсягів газу в установленому порядку;
 • на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживачі зобов’язані:

 • забезпечити дотримання дисципліни відбору газу у пунктах призначення у обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • не допускати несанкціонованого відбору газу;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надання послуг з розподілу/транспортування газу та постачання природного газу на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування газу;
 • не перешкоджати газорозподільному (газотранспортному) підприємству в заходах щодо вдосконалення обліку газу на території об’єктів споживача для точності виміру обсягів протранспортованого газу, у тому числі впровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, установлення за власний рахунок дублюючих вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик на місці їх установлення за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;
 • забезпечувати відповідність об’єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також здійснювати протипожежні заходи на об’єкті газоспоживання;
 • забезпечувати допуск уповноважених представників газопостачального (газорозподільного/газотранспортного) підприємства за пред’явленням службового посвідчення на територію об’єктів газоспоживання для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі:

- для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки;
- для контрольного огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному чинним законодавством;

  •   забезпечувати збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що розміщені на території власних об’єктів газоспоживання. Негайно повідомляти газопостачальне (газорозподільне/газотранспортне) підприємство про недоліки в роботі вузлів обліку (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;
  •   самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:

- порушення строків оплати за договором на постачання/розподіл/ транспортування природного газу;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу газу, виділеного споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з газопостачальним (газорозподільним/газотранспортним) підприємством;
- припинення або розірвання відповідного договору;

 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі цими Правилами.

Основні споживачі зобов’язані:

 • забезпечувати технічну можливість для передачі субспоживачу природного газу в обсягах, визначених відповідно до договору з постачальником природного газу;
 • забезпечувати на межі балансової належності газопроводів підтримання параметрів якості природного газу та узгодженого рівня надійності газопостачання;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені договором із субспоживачем, чинним законодавством, у тому числі цими Правилами.

Субспоживачі зобов’язані:

 • здійснювати оплату за послуги з утримання газопроводів, які перебувають у власності чи користуванні основного споживача та через які природний газ передається субспоживачу;
 • забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених працівників основного споживача за їх службовим посвідченням до комерційного вузла обліку газу;
 • у разі припинення споживання природного газу повідомити про це основного споживача за 20 днів і здійснити повний розрахунок згідно з умовами договору про технічне забезпечення об’єкта газоспоживання субспоживача, після чого основний споживач припиняє можливість перетікання природного газу;
 • забезпечувати належне технічне обслуговування газопроводів, що перебувають у його власності;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені договором з основним споживачем, чинним законодавством, у тому числі цими Правилами.

Детальнішу інформацію про свої права Ви можете дізнатися із змісту укладеного договору про надання послуг з газопостачання. 

Джерело:
 
Персональний кабінет