Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Якість газу

30.10.2017 / 14:17

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА МАРШРУТАМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ В ЖОВТНІ 2017 РОКУ

У цьому розділі сайту ви знайдете Інформацію про розмір середньозваженої теплоти згорання природного газу, переданого та протранспортованого ПАТ «Вінницягаз» за восьма маршрутами його переміщення. Окрім того, тут щодекадно оновлюється інформація про фізико-хімічні параметри природного газу та його компонентний склад.

Вища теплота згоряння природного газу відповідає параметрам ГОСТу 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення».

Відповідно до паспортів фізико-хімічних параметрів природного газу, виданими лабораторіями газотранспортних підприємств, від яких природний газ надходить до газорозподільних мереж ПАТ «Вінницягаз», вища теплота згоряння природного газу є такою:

Джерело: