Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Вимоги до дистанційної передачі даних

15.05.2017 / 13:30

Протокол передачі даних

Нижче ви знайдете необхідну інформацію щодо протоколу передачі даних із приладів обліку газу на сервер головного підприємства по каналу GPRS

Протокол передачі даних забезпечує:

  • передачу на сервер головного підприємства по каналу GPRS даних по закритим і незакритим добам із приладів обліку газу. Графік передачі даних визначає головне підприємство;
  • забезпечує дистанційну зміну графіку виходу на зв'язок і обсягу інформації, що передається на сервер головного підприємства;
  • можливість періодичного введення і реєстрації значень умовно постійних величин (густини газу за стандартних умов, молярних часток азоту і діоксиду вуглецю в газі);
  • передачу на сервер головного підприємства телеметрії про стан, заряд і ресурси батарей живлення, рівні GSM сигналу і т.д
Джерело: